Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Aktualności

Projekt „Małopolska Olimpiada Frekwencji" Wycieczki jednodniowe dla 500 dzieci ze szkół podstawowych z Gminy Trzciana Plan Wycieczki: - Godzinna „Lekcja demokracji" w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie - Wadowice - Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II - Inwałd - Park Miniatur i Warownia Wyjazd dnia 23 września (środa). Wycieczka bez żadnych opłat, zapewniony posiłek. Decyduje kolejność zgłoszeń, a w przypadku klas starszych pierwszeństwo mają klasy 4-6. Ilość dzieci młodszych, które mogą wziąć udział w wycieczce (klasy 1-3) – 50 osób, ilość dzieci starszych (klasy 4-8) – 50 osób. Czytaj wiecej
Nagroda w postaci profesjonalnego sprzętu do nauki tenisa ziemnego o wartości 1500 zł tj. 20 rakietek do tenisa ziemnego, 4 siatki oraz zestaw piłek dotarła do naszej szkoły. Przyznanie nagrody jest wynikiem znalezienia się wśród zwycięzców ogólnopolskiej akcji promującej aktywność fizyczną wśród dzieci "Dzieciaki do rakiet". Czytaj wiecej
W związku z zapytaniami dotyczącymi opieki świetlicowej w ramach realizowanego projektu „Kuźnia talentów" uprzejmie informuję, że: – opieka świetlicowa w ramach realizowanego projektu będzie jedyną formą zajęć świetlicowych w szkole i jest przeznaczona dla uczniów klas I-VIII, – zajęcia będą się odbywać od godz. 11:50 do 16:50, – głównym celem realizacji projektu jest objęcie opieką uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki po zakończonych zajęciach ze względów zawodowych, – w ramach pobytu w świetlicy będą się odbywać zajęcia rozwijające talenty uczniów i kompetencje kluczowe, a uczniowie będą mieć zapewniony ciepły posiłek, – zgodnie z zasadami projektu uczestnikami zostanie 20 uczniów, decyduje kolejność zgłoszeń, – udział w zajęciach jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmujemy od 24 sierpnia. Ponadto informuję, że uczniowie klas I do VIII będą objęci opieką nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, od godz.7:00. Proszę również rodziców, których dzieci nie zakwalifikują się do udziału w projekcie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc lub niespełnianie wymogu zamieszkania w Gminie Trzciana o informację o potrzebie objęcia dziecka opieką po zakończonych zajęciach. Czytaj wiecej
Szanowni Rodzice, Uprzejmie informuję o możliwości składania dokumentów rekrutacyjnych od dnia 24 sierpnia w sekretariacie szkoły dotyczących objęcia opieką świetlicową uczniów naszej szkoły w ramach realizowanego projektu „Kuźnia talentów". Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Gminy Trzciana, strony internetowej naszej szkoły oraz sekretariatu szkoły. W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z Regulaminem projektu (dostępny na stronie Gminy Trzciana oraz PSP w Leszczynie) oraz dzwonić pod numer 14 6136036 (sekretariat szkoły w godz. 7:00 do 15:00). Zgodnie z zapisami projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Czytaj wiecej