Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Delegacja uczniów w Novska, Chorwacja

542
17-05-2019

 

 W dniach 06-10 maja  2019 r. dwóch nauczycieli i cztery uczennice naszej szkoły  uczestniczyło w wyjeździe na Chorwację. Zrealizowany on był w ramach projektu „My skills, my futur" programu Erasmus+ i był ostatnim spotkaniem szkół partnerskich. Celem  było doskonalenie znajomości języka angielskiego oraz wymienienie się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów. Tematami przewodnimi spotkania międzynarodowego były zagadnienia związane z prawami człowieka, Unią Europejską i tożsamością lokalną, narodową oraz europejską.
    Niektóre zajęcia odbywały się w szkole, w Noska. Zaprezentowane zostały nam różne metody pracy z komputerem. Nasi uczniowie pracowali w grupach, tworząc gazetkę  o sławnych imigrantach. Ponadto przygotowywali plakaty w ramach warsztatów zgodnie z tematyką programu, prezentując na nich prawa człowieka i dziecka a także prawa ucznia. W ten sposób doskonalili płynność mówienia i pisania w języku międzynarodowym. Doskonaliliśmy umiejętności cyfrowe w czasie wizyty w najnowocześniejszym Centrum Gier Wideo. Uczyliśmy się m.in. tworzyć własne Avatary, używaliśmy okularów VR. Było to niezwykłe doświadczenie. Ważnym elementem wyjazdu było zapoznanie się z kulturą, geografią oraz systemem politycznym Chorwacji poprzez m. in. udział w spotkaniu z burmistrzem miasta nas goszczącego, w czasie którego wiele dowiedzieliśmy się o pracy tegoż urzędu, ale i roli jaką pełni Chorwacja w Unii Europejskiej. Pobyt w Nowska był okazją do poznania kultury tego miasta, jego bogatej historii. Bogaty program kulturalno-rozrywkowy zaproponowany przez organizatorów umożliwił nam całodzienny relaks na łonie natury. Byliśmy w Plitwickich Jeziorach, gdzie podziwialiśmy niecodzienne krajobrazy. Zorganizowana została również wycieczka do obozu koncentracyjnego Jasenovac, gdzie dużo dowiedzieliśmy się o historii narodu chorwackiego, jego tak jak i naszej martyrologii. Były tam zajęcia warsztatowe. Wykonaliśmy wspólnie z naszymi kolegami i koleżankami z Włoch, Hiszpanii i Niemiec plakaty promujące poszanowanie praw człowieka, pamiętając co się działo w czasie II wojny światowej. Konwersowaliśmy z przewodnikiem zadając pytania, oczywiście w języku angielskim.  
    Wyjazd był bardzo ciekawym doświadczeniem kulturowym i edukacyjnym. Mobilność ta były okazją do zdobycia doświadczenia i kompetencji, które są i będą wykorzystywane w trakcie kolejnych lat przez nauczycieli, ale przede wszystkim przez uczniów. Działania projektowe mają znaczący wpływ na naszą społeczność uczniowską. Jest to zwiększenie świadomości kulturowej, poszerzenie horyzontów młodzieży oraz otwarcie na inne kultury. Wzrost wiedzy przedmiotowej i zainteresowania krajami anglojęzycznymi to kolejny ważny aspekt upowszechniania rezultatów projektu.

0.0
Ostatnia modyfikacja: pitek 17 maj 2019 17:18
Powiązane artykuły: Informacje dla rodziców i uczniów Osiągnięcia uczniów w I półroczu 2019/2020 Wizyta uczniów naszej szkoły w remizie OSP w Leszczynie 2020 Projekt "Planeta Kreatywnych. Inżynier 4.0". Warsztaty dla naszych uczniów na Politechnice Uczniowie w roli nauczycieli WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW w roku szkolnym 2019/2020 Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018/2019 Sukces uczniów PSP w Leszczynie w Gminnym Konkursie Czytelniczym „Z Bajem w świecie lektur" Sukcesy uczniów w konkursach Kuratorium Oświaty Nasi młodsi uczniowie prezentują medale i dyplomy