Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Egzamin gimnazjalny

 

Egzamin gimnazjalny 2019 – informacje

 


informator CKEOKE-Kraków.

Przystępując do egzaminu gimnazjalnego 2019, uczniowie będą zdawali trzy części egzaminu: część humanistyczną (gdzie sprawdzana jest wiedza z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie), część matematyczno-przyrodniczą oraz egzamin z języka obcego nowożytnego. Uczniowie mają do wyboru język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski – jednak mogą wybrać tylko taki język, który był nauczany w ich szkole w ramach obowiązkowych zajęć.Egzamin z języka obcego nowożytnego odbywa się na dwóch poziomach. Do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy uczeń. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy wybrali język jakiego uczyli się również w szkole podstawowej.

Egzamin tak jak w poprzednich latach ma formę pisemną, a przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Nie ma określonego wyniku minimalnego, jaki uczeń powinien uzyskać – oznacza to, że egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać.

Egzamin gimnazjalny 2019 – terminy

Termin główny egzaminu gimnazjalnego przypada na 10 -12 kwietnia 2019 roku. Uczniowie, którzy nie będą mogli napisać egzaminu ze względu na problemy zdrowotne lub inne wypadki losowe będą mogli skorzystać z terminu dodatkowego – 3-5 czerwca 2019 roku.W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzany w dniach: 9 – 11 stycznia 2019 (termin główny) i 10 – 12 kwietnia 2019 (termin dodatkowy).

 


Terminy główne egzaminu gimnazjalnego 2019:

- część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 (środa)

egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)

egzamin z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 90 minut)

 

- część matematyczno - przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 (czwartek)

egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)

egzamin z zakresu matematyki – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 90 minut)

 

- język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 (piątek)

egzamin na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)

egzamin na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 60 minut).

 

Terminy dodatkowe egzaminu gimnazjalnego 2019:

- część humanistyczna – 3 czerwca 2019 (poniedziałek)

egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)

egzamin z zakresu języka polskiego – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 90 minut)

 

- część matematyczno - przyrodnicza – 4 czerwca 2019 (wtorek)

egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)

egzamin z zakresu matematyki – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 90 minut)

 

- język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 (środa)

egzamin na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (egzamin będzie trwał 60 minut)

egzamin na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (egzamin będzie trwał 60 minut).

 


 

Egzamin gimnazjalny – przebieg

W arkuszach egzaminacyjnych egzaminu gimnazjalnego znajdą się zarówno zadania zamknięte (w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych) jak i otwarte (uczeń będzie musiał sam sformułować odpowiedź). Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym poza zadaniami zamkniętymi pojawią się również zadania otwarte.

 

Jak w przypadku poprzednich egzaminów uczeń będzie mógł przynieść ze sobą pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem oraz linijkę. Na egzaminie gimnazjalnym nie będzie można korzystać z kalkulatora i słowników. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych.Egzamin gimnazjalny dla laureatów i finalistów konkursów

Jeśli uczeń jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zostanie zwolniony z egzaminu z zakresu jednego z przedmiotów. Zwolnienie to będzie równoznaczne z uzyskaniem z danego przedmiotu najwyższego wyniku.

Egzamin gimnazjalny 2019 – kiedy wyniki?

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 21 czerwca 2019 roku.