Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Informacja dotycząca zdalnego nauczania od 25 marca 2020

205
24-03-2020

 

Szanowni Rodzice oraz Drodzy Uczniowie,


Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od dnia jutrzejszego, czyli 25 marca do 10 kwietnia mamy obowiązek wprowadzić  kształcenie na odległość oraz monitorować, sprawdzać wiedzę ucznia i jego postępy w nauce. Wspólnie z nauczycielami przygotowaliśmy plan pracy i współpracy z Państwem oraz uczniami w okresie zawieszenia zajęć w szkole. Z pewnością będzie to czas wyzwań dla całej naszej społeczności szkolnej, konieczności  pozyskania  nowych umiejętności, sprawdzenia swoich możliwości w świecie cyfrowym. Priorytetem  dla mnie jest jednak zachowanie umiaru i rozsądnego podejścia.  W tym trudnym czasie, w szczególności staramy się mieć na uwadze dobro Państwa dzieci, a naszych uczniów, udzielając im niezbędnego wsparcia na miarę możliwości jakie posiadamy i tak zorganizować proces edukacyjny, aby efektywnie podtrzymać ciągłość ich rozwoju. Mamy świadomość, że narzędzia, którymi dysponujemy nie są idealne, ale niemniej jednak, realizując swoje zadania, dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania. Kieruję słowa wdzięczności za Państwa zaangażowanie i współpracę i niezmiennie proszę o wsparcie i wyrozumiałość, ponieważ przyznam, że nie łatwo znaleźć konsensus pomiędzy wymaganiami rozporządzenia MEN a możliwościami naszej społeczności szkolnej. Naszym wspólnym celem jest jednak umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwój i pozyskanie nowych umiejętności poprzez pożyteczne spędzenie tego czasu. Mam jednak nadzieję, że w już niedługo wrócimy zmotywowani i chętni do standardowego systemu nauczania J

FORMA KONTAKTU, KONSULTACJE

Nauczyciele będą się z Państwem i uczniami na bieżąco kontaktować poprzez dziennik elektroniczny.  Rodzice klas I-III oraz 99% uczniów klas I-VIII jest zalogowana w systemie edziennika. W kolejnych dniach przekażemy kody dostępu również rodzicom uczniów klas IV-VIII (miało się to wydarzyć na zebraniu 19 marca, ale z wiadomych przyczyn spotkanie się nie odbyło).  Państwo oraz uczniowie mogą z nami kontaktować się poprzez edziennik oraz nasze skrzynki mailowe, które znajdują się pod linkiem: http://www.pspleszczyna.pl/nauczyciele. W sytuacji braku możliwości kontaktu online można oczywiście skontaktować się z sekretariatem pod numerem  146136036. Pragnę zapewnić, że pozostajemy do dyspozycji Państwa i prosimy o zgłaszanie wszelkich trudności, które uczniowie napotkają.  Dzięki takiej postawie będziemy mogli na bieżąco modyfikować  plan i formę nauki zdalnej tak, aby zachowana była ciągłość procesu edukacyjnego a jej efekty satysfakcjonujące.

Informacje dla rodziców oddziału przedszkolnego będą widniały na stronie internetowej szkoły.

TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU

Od dnia jutrzejszego wprowadzamy nową organizację zajęć  uwzględniającą  równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu i zróżnicowanie tych zajęć  tak, aby w przejrzysty dla Państwa i uczniów sposób wyznaczyć tygodniowy zakres. Plan znajduje się w załączniku (na str. int.).  Nauczyciele, zgodnie z wyznaczonym harmonogramem dziennym, będą przesyłać informacje w edzienniku do godz. 9:00 o zakresie materiału dla poszczególnych klas.

Plan lekcji od 25 marca 2020

Plan opracowany jest w taki sposób, aby uczniowie mieli swobodną możliwość pracy w danym dniu bez nadmiernego obciążenia. Uczniowie powinni starać się zapoznać z zagadnieniami w tym samym dniu, aby na bieżąco się rozwijać i uzyskiwać nowe umiejętności. Priorytetem oczywiście pozostają przedmioty egzaminacyjne, a następnie humanistyczne i ścisłe. Nie możemy jednak pominąć  żadnego przedmiotu z tygodniowego rozkładu zajęć dlatego są one również ujęte w planie. Ogólnie przewidziane są trzy/cztery zajęcia w ciągu dnia. Jednakże chętni uczniowie zawsze mogą korzystać z  platform i programów edukacyjnych oraz mogą zwrócić się do nauczyciela o przekazanie dodatkowych materiałów.

FORMA ZAJĘĆ

Zajęcia zdalne będą miały formę różnorodną m.in. notatki czy prezentacji sporządzonej przez nauczyciela, informacji o zapoznaniu się z wyznaczonym materiałem w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, linkiem do ciekawych, kreatywnych i rozwijających stron internetowych rekomendowanych przez MEN (w szczególności epodreczniki i naukazdalna – bezpłatne platformy z materiałami edukacyjnymi), dla klas starszych lekcje online czy wideokonferencje (w darmowej aplikacji).  Oczywiście wybór najlepszych narzędzi do realizacji z daną grupą jest w gestii nauczycieli, którzy dostosują się do możliwości i umiejętności uczniów tak, aby efektywnie spędzili ten czas i w sposób jak najbardziej samodzielny, bez nadmiernego angażowania Państwa byli w stanie przyswoić  materiał.

ZADANIA DOMOWE

Ministerstwo zobowiązało nas do monitorowania postępów w nauce i oceniania wiedzy ucznia  oraz realizacji podstawy programowej. W ramach rozwoju kompetencji i umiejętności oraz utrwalania wiedzy uczniowie będą mieć wyznaczone zadania, z którymi się zmierzą. Nowa sytuacja spowodowała, że i my musieliśmy podjąć nowe zasady egzekwowania tego obowiązku:

- na wykonanie zadania uczniowie będą mieć jeden tydzień tak, aby swobodnie i spokojnie mieli czas na rozwiązanie i przesłanie do sprawdzenia. Otrzymywanie informacji zwrotnej od nauczycieli jest bardzo ważną sprawą, gdyż uczeń najlepiej się rozwija gdy wie co robi dobrze, a co należy usprawnić następnym razem,

- wyznaczone prace najlepiej na bieżąco będzie można przesłać w formie zdjęcia, skanu lub pliku (w zależności od umiejętności i preferencji) poprzez edziennik (tu mogą Państwo napotkać na problem techniczny, ponieważ wiele szkół korzysta obecnie z edziennika) lub mailowo,

- w przypadku problemów technicznych z przesłaniem zadania lub brakiem dostępu do sprzętów cyfrowych i internetu należy skontaktować się z nauczycielem lub wychowawcą, który pomoże dostosować formę przekazania zadania,

- nie każda praca będzie oceniania w kategorii stopni szkolnych; informacja zwrotna w formie komentarza i wskazówek od nauczyciela jest również formą monitorowania postępów i ważnym sygnałem dla ucznia,

- uczniowie, którzy będą właściwe spełniać obowiązek będą nagradzani plusami, za które otrzymają oceny bardzo dobre.

Jeszcze raz pragnę zapewnić, że każda trudna sytuacja będzie na bieżąco rozwiązywana tak, aby każdy członek naszej społeczności szkolnej przebrnął przez ten okres komfortowo i spokojnie.

Życzę  Wszystkim dużo siły i dużo pozytywnej energiiJ

Procedura kształcenia na odległość 2019/2020 

 

 

 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: poniedziaek 27 kwiecie 2020 11:48
Powiązane artykuły: ZADANIA DLA ZERÓWKI CZ. 11 ( 01 VI - 05 VI 2020 ) Dzień Dziecka_2020 Konsultacje od 2 czerwca 2020 ZADANIA DLA ZERÓWKI CZ. 10 ( 25 V - 29 V 2020 ) ZADANIA DLA ZERÓWKI CZ. 9 ( 18 V - 23 V 2020 ) 18 Maj 2020 - Święto Patrona Naszej Szkoły ZADANIA DLA ZERÓWKI CZ. 8 ( 11 V - 15 V 2020 ) Informacja Wójta Gminy Trzciana Zadania dla zerówki cz. 7 ( 04 V - 08 V 2020 ) Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza 2020