Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego

 


  

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                

 

01.IX

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31. XII

 

Ferie zimowe

 

 

04 - 17. I

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

01 - 06. IV

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

25 - 27. V

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

25.VI

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021

 

2 listopad 2020 r. 

 

 

4 styczeń 2021 r.

 

 

5 styczeń 2021 r.

 

 

18 maj 2021 r.  

 

 

25 maj 2021 r.

 

 

26 maj 2021 r.

 

 

27 maj 2021 r. 

 

 

4 czerwiec 2021 r.

 

 


 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2020/2021

 

Zebranie z rodzicami

 

 

25. IX godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

27. XI godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie ocen śródrocznych)

 

 

29. I - informacja na Librusie

 

Zebranie z rodzicami

 

 

26. III godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie przewidywanych ocen rocznych)

 

 

07. VI godz.18:00