Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego

 


  

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                

03.IX

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31.XII

Ferie zimowe

14 - 27.I

Egzamin gimnazjalny

10 - 12.IV

Egzamin ósmoklasisty

15 - 17.IV

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23.IV

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.VI

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

12 październik 2018 r. 

 

2 listopad 2018 r.

 

12 kwiecień 2019 r.

 

15 kwiecień 2019 r. 

 

16 kwiecień 2019 r.

 

17 kwiecień 2019 r. 

 

13 maj 2019 r. 

 

5 czerwiec 2019 r.

 

 


 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

Zebranie z rodzicami

28.09 godz.18:00

Konsultacje dla rodziców

26.11 godz.18:00

Zebranie z rodzicami (przekazanie ocen śródrocznych)

10.01 godz.18:00

Zebranie z rodzicami

25.03 godz.18:00

Zebranie z rodzicami (przekazanie przewidywanych ocen rocznych)

04.06 godz.18:00