Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego

 


  

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                

 

03.IX

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31.XII

 

Ferie zimowe

 

 

14 - 27.I

 

Egzamin gimnazjalny

 

 

10 - 12.IV

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

15 - 17.IV

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

18 - 23.IV

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

21.VI

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

 

12 październik 2018 r. 

 

 

2 listopad 2018 r.

 

 

12 kwiecień 2019 r.

 

 

15 kwiecień 2019 r. 

 

 

16 kwiecień 2019 r.

 

 

17 kwiecień 2019 r. 

 

 

2 maj 2019 r. 

 

 

5 czerwiec 2019 r.

 

 


 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

 

Zebranie z rodzicami

 

 

28.09 godz.18:00

 

Konsultacje dla rodziców

 

 

26.11 godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie ocen śródrocznych)

 

 

10.01 godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

25.03 godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie przewidywanych ocen rocznych)

 

 

04.06 godz.18:00