Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Oświadczenie dyrektora

106
13-09-2020

Szanowni Państwo,

       Na podstawie zgody Wójta Gminy Trzciana oraz pozytywnej opinii Państwowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni z dnia 7 września 2020 r. (znak:NHD-32-28/20) w dniu 14 września kończy się termin wprowadzonego nauczania zdalnego dla klas IV-VIII w Publicznej Szkole Podstawowej im. Gen. Władysława Andersa w Leszczynie, co oznacza powrót do nauczania stacjonarnego od wtorku. 

        Zdaję sobie sprawę jak trudny jest to czas dla całej naszej społeczności szkolnej, a w szczególności rodzin objętych kwarantanną.  Jest mi naprawdę bardzo przykro, że musieliśmy stanąć przed takim doświadczeniem już na początku roku szkolnego. Niestety, szkoły są obecnie w najtrudniejszej sytuacji z racji naturalnego skupiska ludzi. Powrót do szkoły w formie stacjonarnej mimo  wielu obaw środowisk był tylko i wyłącznie decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

       Chciałabym zaznaczyć, że zmiana modelu pracy szkoły zależy od zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Sanepidu, który przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne. Pod uwagę brane są, oprócz sytuacji epidemicznej, także warunki lokalowe oraz organizacja pracy szkoły. Po przeprowadzeniu ww. postępowania Sanepid zaopiniował pozytywnie wprowadzenie nauczania hybrydowego, czyli połączenie lekcji prowadzonych zdalnie i stacjonarnie w szkole.

       Informuję, że izolacją został objęty 1 nauczyciel, a kwarantanną 3 nauczycieli, 1 pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie klas IV-VIII. Ustalono, że ewentualne zakażenie nauczyciela mogło mieć miejsce najwcześniej w poniedziałek wieczorem. Zatem w celu ustalenia bezpośredniego kontaktu z nauczycielem wtorek jest uznawany za pierwszy dzień ewentualnego kontaktu z zakażonym. 

       Decyzja Sanepidu o objęciu kwarantanną uczniów wynika z faktu, iż uczniowie klas IV-VIII mieli zajęcia lekcyjne z nauczycielem zakażonym, czyli przebywali w pomieszczeniu zamkniętym powyżej 15 min. wielokrotnie w ciągu tygodnia, co jest naturalnie nieuniknionym i oczywistym elementem realizacji lekcji w trybie stacjonarnego nauczania w szkole . Natomiast decyzja sanepidu o objęciu kwarantanną nauczycieli oraz pracownika szkoły wynikała z zamieszkania w jednym gospodarstwie domowym z osobą z bezpośredniego kontaktu z nauczycielem zakażonym oraz z wytycznych sanepidu, które stanowią, iż kwarantanną zostają objęte osoby z bezpośredniego kontaktu, czyli ponad 15 min. w zamkniętym pomieszczeniu w odległości mniejszej niż 2 metry. Oczywistym jest fakt, że cała społeczność szkolna tj. nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie przebywamy w jednym budynku, mijamy się na korytarzach, w pokoju nauczycielskim, przy szatni, dotykamy poręczy czy włączników światła, przekazujemy sobie informacje. Jednakże zgodnie z wyżej wspomnianymi  wytycznymi sporadyczny kontakt nie jest podstawą do objęcia takich osób i uczniów kwarantanną. 

       Pragnę podkreślić, że dyrektor szkoły nie jest inspektorem sanitarnym, który wydaje decyzje o objęciu jednej grupy osób na kwarantannę, a innej grupy nie. Dyrektor szkoły pełni nadzór pedagogiczny, a nie epidemiologiczny i nie w jego gestii jest przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego i ustalanie wytycznych w kwestii kto wpisuje się w bezpośredni kontakt, a kto nie. 

       Pani inspektor sanitarna poinformowała mnie we wtorek tj. 8 września o chęci zorganizowania wymazów dla uczniów klas IV-VIII. Po otrzymaniu tej informacji zwróciłam się z prośbą do Sanepidu o objęcie wymazami wszystkich uczniów od oddziału przedszkolnego oraz nauczycieli i pracowników. Niestety, uzyskałam odpowiedź odmowną. 

       We wtorek zwróciłam się również z prośbą do Pana Wójta o zorganizowanie pomocy dla rodzin objętych kwarantanną. Dzięki współpracy Pana Wójta z Ochotniczą Strażą Pożarną w Leszczynie rodziny mogły liczyć na pomoc i wsparcie w tej trudnej sytuacji, za co składam serdeczne podziękowania.

         Pragnę zaznaczyć, że dzięki wdrożonym już od 1 września środkom ostrożności  (wydzielenie osobnych korytarzy i części korytarzy dla uczniów, przypisanie jednej sali lekcyjnej dla poszczególnej klasy, dyżurowanie przez nauczycieli uczących daną klasę, wietrzenie i częsta dezynfekcja, wydłużenie  i zwiększenie dyżurów nauczycieli na placu przed szkołą tak, aby uczniowie mogli spędzać tam każdą przerwę podczas sprzyjającej pogody) nie zamknięto całej szkoły, co skutkowałoby objęcie kwarantanną wszystkich osób, począwszy od oddziału przedszkolnego do klasy VIII.  To właśnie ta organizacja pracy szkoły pozwoliła na wdrożenie kształcenia hybrydowego, czyli część klas, która miała bezpośredni kontakt z nauczycielem poprzez udział w lekcjach prowadzi naukę zdalną, a uczniowie, którzy nie mieli tego bezpośredniego kontaktu  realizują naukę stacjonarnie. Informuję, że zwróciłam się z prośbą do Sanepidu o umożliwienie przejścia na tryb zdalny dla całej szkoły z zastrzeżeniem, aby rodziny przedszkolaków oraz uczniów klas I-III nie były objęte kwarantanną z racji braku bezpośredniego kontaktu. W odpowiedzi otrzymałam informację, że tryb zdalny oznacza automatycznie kwarantannę. Zatem, nie było możliwości przejścia na naukę zdalną dla wszystkich uczniów. Niemniej jednak w obecnej sytuacji wprowadzamy dodatkowe obostrzenia od 14 września:

- po wejściu do szkoły wszyscy, zarówno osoby dorosłe jak i uczniowie klas I-VIII dezynfekują ręce w wiatrołapie (w przypadku alergii na płyn dezynfekujący należy umyć ręce wodą z mydłem),

- po wyjściu z szatni uczniowie kierują się prosto do sal lekcyjnych, które będą otwarte od 7:45 i tam będą czekać pod nadzorem nauczyciela na rozpoczęcie zajęć,

- podczas każdej przerwy międzylekcyjnej wszyscy uczniowie klas I-VIII oraz nauczyciele i pracownicy przemieszczając się po korytarzach są zobowiązani do zakrycia ust i nosa (maseczka lub przyłbica),

- proszę rodziców uczniów klas I-VIII o niewchodzenie na teren szkoły. Proszę czekać przed budynkiem na wyjście dziecka ze szkoły. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku potrzeby pilnego kontaktu na terenie szkoły, proszę o informację telefoniczną w celu ustalenia spotkania,

- rodzice przedszkolaków odprowadzają i odbierają dzieci z oddziału przedszkolnego pamiętając o zachowaniu dystansu, zakryciu ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zakazu gromadzenia się i czekania na terenie szkoły

- rodzice odbierający dzieci ze świetlicy wchodzą wejściem bocznym (dawne wejście do biblioteki publicznej).

         Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymałam powiadomienie, że wszystkie wyniki wymazów są negatywne. 

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor szkoły

Agnieszka Adamus

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: Życzenia wakacyjne od Dyrektora szkoły