Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie

 


Skład Rady Rodziców

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Bożena Krawczyk

Zastępca Przewodniczącej: Anna Mucha

Skarbnik:

Sekretarz:

Skład Rady Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca: Katarzyna Policht

Zastępca Przewodniczącej: Bożena Krawczyk

Skarbnik: Joanna Mróz

Sekretarz: Magdalena Chojecka

 


 

 SKŁAD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca: Małgorzata Zgłobicka

Zastępca Przewodniczącej: Anna Mucha

Skarbnik: Bogumiła Kruczyńska

Sekretarz: Maria Kukla - Kurczak