Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i I klasy - przypomnienie!

309
20-03-2020

Uprzejmie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją wnioski o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i zgłoszenie ucznia do klasy I można pobrać na stronie internetowej szkoły w zakładce: http://pspleszczyna.pl/komunikaty, a następnie wypełniony druk można przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pspleszczyna.pl. Przypominamy, że złożenie druku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Trzciana 111/VIII/20 jest do 8 kwietnia 2020 r. W przypadku trudności lub braku możliwości przesłania wniosku drogą elektroniczną prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły: 14 6136036.

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: Wyprawka do Oddziału Przedszkolnego 2020 Lista dzieci przyjętych do OP i I klasy. Komunikat dla rodziców oddziału przedszkolnego Rekrutacja do klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie na rok szkolny 2020/2021 Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 Ślubowanie klasy I - 2019/20 Pasowanie na Czytelnika - klasy 0 Wycieczka klasy III SP do Inwałdu Sukces Jakuba Drożdża ucznia klasy III PSP Koło Naukowe klasy III