Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Wydarzenia

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie, Kilka ważnych informacji dotyczących obecnej, trudnej sytuacji dla całej naszej społeczności szkolnej. Ogólne informacje Czekamy na Rozporządzenie MEN, które ma jednoznacznie uregulować zasady pracy w ramach nauki zdalnej. Na chwilę obecną zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są zawieszone do dnia 25 marca. Warto jednak, aby uczniowie ten czas pożytecznie wykorzystali rozwijając swoje kompetencje, zainteresowania i utrwalając wiedzę, korzystając z wielu edukacyjnych propozycji: https://www.gov.pl/web/edukacja/kanal-edukacyjny,https://epodreczniki.pl/, https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje. Czytaj wiecej