Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Warsztaty Tematyczne

 

Warsztaty tematyczne

 


 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 organizowane będą różnorodne zajęcia dodatkowe i warsztaty tematyczne.

 Udział w tych zajęciach nie jest obowiązkowy. Wymagana jest zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka.

Zapisy na zajęcia proszę zgłaszać nauczycielom prowadzącym.

 

Adamus Agnieszka

 

     
     

Anna Dziedzic

     

Krawczyk Agata

 

     
     

Król Jolanta

 

     
     
     

Kowalczyk Halina

 

     

Matras Małgorzata

 

     

Stabrawa Iwona

 

     

Stalmach Beata

     
     
     

Tracz Stanisław

 

     

Smoleń-Drabik Maria

 

     

 

* Zajęcia prowadzone w ramach godzin przyznanych przez dyrektora szkoły

* Zajęcia prowadzone z inicjatywy nauczycieli