Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Dyrekcja

 

DYREKTOR

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESZCZYNIE


 

mgr Agnieszka Adamus

 


 

adres e-mail: agnieszka.adamus@pspleszczyna.pl