Panel dostępności

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Rada Rodziców

 

Rada Rodziców

Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie

 


SKŁAD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Edyta Lalecka

Zastępca Przewodniczącej: Bożena Krawczyk

Skarbnik: Natalia Dziedzic

Sekretarz: Justyna Kluza

 

Numer konta: Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Leszczynie,

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
Numer konta: 64 8589 0006 0030 0780 1922 0001

 


 

SKŁAD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca: Edyta Lalecka

Zastępca Przewodniczącej: Katarzyna Bębenek

Skarbnik: Katarzyna Kłósek

Sekretarz: Małgorzata Stochel

 

Numer konta: Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej w Leszczynie,

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
Numer konta: 64 8589 0006 0030 0780 1922 0001

 


SKŁAD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca: Bożena Krawczyk

Zastępca Przewodniczącej: Anna Mucha

Skarbnik: Natalia Cebula

Sekretarz: Elżbieta Gacek

 


Skład Rady Rodziców

Rok szkolny 2019/2020

Przewodnicząca: Katarzyna Policht

Zastępca Przewodniczącej: Bożena Krawczyk

Skarbnik: Joanna Mróz

Sekretarz: Magdalena Chojecka

 


 

 SKŁAD RADY RODZICÓW

Rok szkolny 2018/2019

Przewodnicząca: Małgorzata Zgłobicka

Zastępca Przewodniczącej: Anna Mucha

Skarbnik: Bogumiła Kruczyńska

Sekretarz: Maria Kukla - Kurczak