Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Plan lekcji

 

34

32

33

29

26

25

23

38

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PONIEDZIAŁEK

1.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.INF

J. angielski

J. polski

J. angielski

WF

Geografia

J. niemiecki

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.WF

E. wczesnoszk.

J. polski

Geografia

J. angielski

J. niemiecki

J. angielski

3.

Religia

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

Muzyka

Geografia

J. angielski

J. polski

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

J. polski

J.  polski

Matematyka

Geografia

5.

  E. wczesnoszk.

 Koło

polonistyczne

J. angielski

Matematya

J. polski

WF

Informatyka

6.

     

 Przyroda

Informatyka

 Z. z wych.

WF

Matematyka

7.

           

Doradztwa zawodowe

Koło j. ang

8.

               

WTOREK

1.

J. angielski 

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Informatyka

J. polski

J. polski

J. angielski

J. angielski

2.

E. wczesnoszk. WF

J. angielski

E. wczesnoszk.

J.polski

J. angielski

Informatyka

J. polski

Historia

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

WF

Matematyka

J. polski

J. polski

4.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.INF

Matematyka

WF

Muzyka

Historia

J. polski

5.

 E. wczesnoszk.  Koło  Koło matematyczne

Muzyka

Historia

ZDW j .polski

Matematyka

WF

6.

     

 

 Plastyka

 

 Z. z wych.

WF

7.

       

 

 

 WF

WDŻ

8.

               

ŚRODA

1.

Religia

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Technika

Biologia

Koło j. ang.

Geografia

Fizyka

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Matematyka

Historia

J. angielski

Fizyka

Biologia

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

Religia

J. polski

Historia

Chemia

Matematyka

4.

E. wczesnoszk. INF

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

Przyroda

J. polski

J. polski

Matematyka

WOS

5.

E. wczesnoszk.    E. wczesnoszk. WF

 

Matematyka

Plastyka

Historia

J. polski

6.

     

 

WDŻ

Matematyka

J. polski

Koło polonistyczne

7.

           ZDW matematyka

ZDW matematyka

 

8.

               

CZWARTEK

1.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

 Z. z wych

Matematyka

Religia

Fizyka

EDB

2.

E. wczesnoszk. - WF

Religia

E. wczesnoszk.

J. polski

J. angielski

Matematyka

Informatyka

Fizyka

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. 

Matematyka

J. polski

WF

Religia

J. angielski

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Historia

Religia

WF

Biologia

Religia

5.

   E. wczesnoszk.  Religia

Plastyka

Z. z wych.

Historia

WF

Chemia

6.

     

 WF

 

 Biologia

J. polski

Matematyka

7.

           

Chemia

WF

8.

             Koło matematyczne  WF

PIĄTEK

1.

J.angielski

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

Matematyka

Technika

J. niemiecki

Chemia

2.

E. wczesnoszk. - WF

J. angielski

Religia

Matematyka

Technika

J. angielski

Biologia

J. niemiecki

3.

J. angielski

Religia

E. wczesnoszk. - WF

J. angielski

Religia

Matematyka

J. angielski

WOS

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Religia

WF

Religia

Matematyka

Historia

5.

 E. wczesnoszk. ZDW ZDW

J. polski

WF

J. polski

Religia

Matematyka

6.

     

 WDŻ

 

WF

J.polski

Religia

7.

           

Muzyka

 J. polski

8.

             Plastyka  Z. z wych.