Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Plan lekcji

 

34

32

33

29

26

25

23

38

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PONIEDZIAŁEK

1.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.INF

J. angielski

J. polski

J. angielski

WF

Geografia

J. niemiecki

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.WF

E. wczesnoszk.

J. polski

Geografia

J. angielski

J. niemiecki

J. angielski

3.

Religia

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

Muzyka

Geografia

J. angielski

J. polski

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

J. polski

J.  polski

Matematyka

Geografia

5.

  E. wczesnoszk.

 Koło

polonistyczne

J. angielski

Matematyka

J. polski

WF

Informatyka

6.

     

 Przyroda

Informatyka

 Muzyka

WF

Matematyka

7.

           ZDW mat

ZDW mat

Koło j. ang

8.

               

WTOREK

1.

J. angielski 

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Informatyka

Historia

Zajęcia z wychowawcą

J. angielski

J. angielski

2.

E. wczesnoszk. WF

J. angielski

E. wczesnoszk.

Zajęcia z wychowawcą

J. angielski

Informatyka

J. polski

Historia

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

WF

Matematyka

J. polski

J. polski

4.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.INF

Matematyka

WF

J. polski

Zajęcia z wychowawcą

J. polski

5.

 E. wczesnoszk.  Koło  Koło matematyczne

Muzyka

J. polski

WDŻ

Matematyka

Zajęcia z wychowawcą

6.

     

 

 Zajęcia z wychowawcą

 

 Historia

WF

7.

       

 

 

WF

 

8.

               

ŚRODA

1.

Religia

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Technika

Biologia

Koło j. ang.

Geografia

Fizyka

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Matematyka

Historia

J. angielski

Fizyka

Biologia

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

Religia

J. polski

Historia

Chemia

Matematyka

4.

E. wczesnoszk. INF

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

Przyroda

J. polski

J. polski

Matematyka

WOS

5.

E. wczesnoszk.    E. wczesnoszk. WF

 

Matematyka

Plastyka

Historia

J. polski

6.

     

 

 

Matematyka

J. polski

Koło polonistyczne

7.

           

 WDŻ

 

8.

               

CZWARTEK

1.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. - WF

E. wczesnoszk.

 J. polski

Plastyka

Religia

Fizyka

EDB

2.

E. wczesnoszk. - WF

Religia

E. wczesnoszk.

J. polski

J. angielski

Matematyka

Informatyka

Fizyka

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. 

Matematyka

J. polski

WF

Religia

J. angielski

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Historia

Religia

WF

Biologia

Religia

5.

   E. wczesnoszk.  Religia

Plastyka

Matematyka

Historia

WF

Chemia

6.

     

 WF

 

 Biologia

J. polski

Matematyka

7.

           

Chemia

WF

8.

             Koło matematyczne  WF

PIĄTEK

1.

J.angielski

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

Matematyka

Technika

J. niemiecki

Chemia

2.

E. wczesnoszk. - WF

J. angielski

Religia

Matematyka

Technika

J. angielski

Biologia

J. niemiecki

3.

E. wczesnoszk.

Religia

E. wczesnoszk. - WF

J. angielski

Religia

Matematyka

J. angielski

WOS

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Religia

WF

Religia

Matematyka

Historia

5.

  ZDW ZDW

J. polski

WF

J. polski

Religia

Matematyka

6.

     

 

 

WF

J.polski

Religia

7.

           

Muzyka

 J. polski

8.

             Plastyka  WF