Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Plan lekcji

 

34

32

33

29

26

38

23

25

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

PONIEDZIAŁEK

1.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Przyroda

Matematyka

J. angielski

J. niemiecki

Geografia

2.

E. wczesnoszk.

J. angielski

E. wczesnoszk. WF

J. angielski

Geografia

Matematyka

J. angielski

J. niemiecki

3.

E. wczesnoszk. WF

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Matematyka

J. angielski

J. polski

Goegrafia

J. angielski

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. WF

E. wczesnoszk.

Religia

Technika

J.  polski

Matematyka

J. polski

5.

 Religia Koło

J. angielski

WF

WF

Historia

J. polski

Matematyka

6.

     Koło mat.

 WF

WF

 Koło pol.

J. polski

Wos

7.

           

WF

EDB

8.

               

WTOREK

1.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Matematyka

Historia

WF

Religia

J. polski

2.

E. wczesnoszk. WF

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. polski

Matematyka

Religia

Historia

J. polski

3.

E. wczesnoszk.

J. angielski

E. wczesnoszk.

Informatyka

J. polski

Matematyka

J. polski

Religia

4.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk. WF

Religia

Muzyka

J. angielski

Informatyka

Matematyka

Historia

5.

   Religia  J. angielski

WDŻ

Informatyka

J. polski

WF

Matematyka

6.

     

 

 

 Zajęcia z wychowawcą

 Zajęcia z wychowawcą

WF

7.

       

 

 

Doradztwo zawodowe

 WF

8.

               Doradztwo zawodowe

ŚRODA

1.

J. angielski

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

Historia

J. polski

J. angielski.

Chemia

Fizyka

2.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

J. polski

Biologia

Fizyka

J. angielski

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. WF

Matematyka

Historia

J. polski

J. angielski

Chemia 

4.

E. wczesnoszk.  WF

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.

Religia

Plastyka

Matematyka

Biologia

WOS

5.

   ZDW j. pol ZDW j. pol

 J. polski

Zajęcia z wychowawcą

Muzyka

Historia

Matematyka

6.

     

 

 Matematyka

Technika

J. polski

Zajęcia z wychowawcą

7.

           

 Koło matematyczne

 

8.

               

CZWARTEK

1.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk. WF

 Plastyka

WDŻ

Geografia

Fizyka

Religia

2.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.

Religia

Przyroda

Muzyka

Historia

Geografia

Fizyka

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. 

J. polski

Religia

WF

Plastyka

Historia

4.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. WF

E. wczesnoszk.

J. polski

Biologia

Religia

Matematyka

J. polski

5.

  Religia  Koło pol.

Matematyka

J. polski

Plastyka

Chemia

Informatyka

6.

     

 

 

 Matematyka

Muzyka

Biologia

7.

           

Biologia

WF

8.

               Koło polonistyczne

PIĄTEK

1.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. angielski

J. polski

WF

J. niemiecki

Chemia

2.

E. wczesnoszk. 

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

J. polski

Religia

WF

J. angielski

J. niemiecki

3.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk. 

WF

WF

J. polski

Matematyka

J. angielski

4.

Religia

E. wczesnoszk.

E. wczesnoszk.

WF

WF

J. angielski

Religia

Matematyka

5.

 J.angielski  ZDW mat ZDW mat 

Zajęcia z wychowawcą

Matematyka

 

Informatyka

J. polski

6.

     

 Technika

 J. angielski

 

J.polski

WF

7.

           

WF

 

8.

            WF