Panel dostępności

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Historia szkoły

 

Historia Szkoły

Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie

im. Gen. Władysława Andersa

 

 


1894 rok - Wybudowano budynek szkolny. Początkowo była jedna sala szkolna i mieszkanie dla Kierownika szkoły składające się z 2 pokoi i kuchni.Cały budynek był murowany i wybudowany na koszt Gminy Leszczyna za kwotę 6 000 koron.

1906 rok -  Zbudowano budynek dla Kierownika szkoły z drzewa i składający się z 2 pokoi, kuchni i przedpokoju piwnicy murowanej i otwartego ganku. Kierownik szkoły Pałka z mieszkania w szkole organizuje drugą klasę.

1912 rok - Kierownikiem szkoły zostaje mianowany Kazimierz Pagacz.W 1914 roku wybucha I wojna światowa, na którą zostaje powołany Kierownik Pagacz. Podczas tej wojny zginął, a w zastępstwie pełni obowiązki kierownika jego żona, a drugą nauczycielką jest M. Wasyliszyn.

1918 rok - Po wojnie w mianowany został nauczyciel Tomasz Batys, który ożenił się w Leszczynie i pracował razem ze swą żoną. Wokół szkoły znajduje się podwórze szkolne obsadzone od strony gościńca kasztanami i lipami.

1924 rok - na własną prośbę Kierownik Batys zostaje przeniesiony do Mikluszowic, a w jego zastępstwie pełni obowiązki Stawiarska Stanisława nauczycielka przybyła z Wiśnicza.

1925 rok - na Kierownika szkoły powołana zostaje Mistatowa Józefa, która pełni obowiązki do 1928 roku.

16.VII.1928 rok - zostaje mianowany na mocy konkursu przez Kuratorium Okr. Szk. w Krakowie Ferenc Franciszek, który został przeniesiony ze Zbydniowia do Leszczyny. Przeorganizował szkołę I stopnia na szkołę II stopnia, gdzie pracowało 3 nauczycieli. W skutek reorganizacji szkoły na wyższy poziom staraniem Kierownika zbudowano 3 klasę z węglarki, która była bezczynna. W 1935 roku na własną prośbę przeniesiona zostaje do Starego Wiśnicza Stanisława Stawiarska. Od 1936 roku do 1939 roku w szkole pracuje tylko 2 nauczycieli.

1939 rok - wybucha II wojna światowa, 18 dni po tym następuje przemarsz wojsk niemieckich, a szkoła staje się kwaterą w czasie działań wojennych.Wiele elementów zostaje zniszczonych np. okna, szyby, spolone drzwi, ławki,pomoce naukowe. Skradziono i spalono sztandar szkoły. Po usunięciu się wojsk niemieckich i oczyszczeniu szkoły rozpoczęto naukę, a dzieciom zabrano podręczniki i resztę pomocy naukowych. Ze szkoły wyrzucono historię i geografię, a uczono polskiego, matematyki, przyrody. Do języka polskiego wprowadzono czasopismo pt. "Ster". W czasie okupacji kierownik organizował potajemne nauczanie.

1940 rok - zwolniono nauczycielkę, panią Ferenc, a na jej miejsce mianowano nauczycielkę z Lubomierza oraz następnie Marię Szybowską, które pracowały do 1942 roku.

1943 rok - mianowano na nowo dwie nauczycielki: Annę MatuszakJózefę Fitrzyk, które pracowały do 1945 roku.
Po odzyskaniu wolności mianowano z powrotem Józefę Ferenc i nową nauczycielkę Józefę Szewczyk, która po roku na własną prośbę została przeniesiona do Ispiny, a na jej miejsce posadę otrzymała M. Czapeczka. Zaraz po wojnie rozpoczęła się regularna nauka. Gromada wprawiła okna, szyby i ławki.

1947 rok - przeprowadzono kilka uroczystości, przedstawienia, prowadzono kurs dokształcający analfabetów. W tym samym roku założono orkiestrę.

1947/1948 rok - zwiększyła się liczba dzieci, dlatego Inspektorat Szkolny przyznał czwrty etat, który objęła Karolina Jaremkiewicz przybyła z Woli Batorskiej w skutek tego naukę realizuje się w pełnych 7 klasach podstawowych, dorosłych, jak również "Szkoła Rolnicza", "Świetlica orkiestralna". Koło szkoły zrobiono obrodzenie. Założono w szkole koło PCK a we wsi koło ZMW. 

1948/1949 rok - zatrudniona dalej zostaje nauczycielka Karolina Jaremkiewicz. Szkoła organizuje kilka imprez dla młodzieży i mieszkańców wsi. W szkole działają organizacje: Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, SKO, PCK, Spółdzielnia Uczniowska. Jest szkolna biblioteka, z której korzysta 163 uczących się wtedy w szkole uczniów. Wydzierżawiono boisko i zakupiono piłkę nożną i siatkową. Zorganizowano Święto Wychowania Fizycznego i Święto Pracy. Uczyło 4 nauczycieli (w tym Maria Skowronek). Nauka odbywa się w 3 salach. 

  

1954/55 rok -  wynajęto u Jana Ruchały pomieszczenie na czwartą salę szkolną. Powstaje inicjatywa rozbudowy szkoły. 1 maja 1954 r. zaczyna się rozbudowa - dobudowywanie piętra. Dużo dla rozbudowy przyczynili się sołtys Józef Gadzina oraz Stanisław Chojecki. Od 1.09.1954 r. pracuje tu, za Karolinę Więcław, przeniesioną do Szczytnik, Stanisława Sokołowska. 1 grudnia 1955 r. wprowadzono naukę w nowych salach. Jedną salę przeznaczono na salę gimnastyczną. Koło szkoły zrobiono betonowe chodniki. Sprawiono rynny. Wieś i szkoła zostały zelektryfikowane. Dla szkoły zakupiono odbiornik radiowy. Nauczycielka Sokołowska odeszła na studia do Wrocławia i w to miejsce zatrudniono córkę kierownika - Bogumiłę Surga. Nowa nauczycielka zakłada w szkole drużynę harcerską.

1955/56 rok -W 1956 r. oddano do użytku całe nowe piętro. Wyremontowano także budynek gospodarczy i drewutnię. Drucianą siatką ogrodzono teren szkoły. Dzięki staraniom przew. Kom. Rodz. Kazimierza Kruczyńskiego zakupiono dla szkoły nowy sprzęt.

1958/59 rok -W 1958 r. utworzono ze starszej młodzieży zespół pieśni i tańca. Zorganizowano wycieczkę do Pienin.W tym też roku przeprowadzono remont generalny mieszkania kierownika Ferenca.

1959/60 rok - założono orkiestrę dętą, która występowała na szkolnych uroczystościach. W szkole dobrze rozwija się czytelnictwo.4 uczniów zdobywa za czytelnictwo nagrody na szczeblu powiatu. Pożegnanie kl. VII w 1960 r. połączono z obchodami 1000-lecia państwa polskiego. W Leszczynie gościło z tej okazji wielu dostojnych gości. W tym też roku do szkoły doprowadzono telefon.

 1960/61 rok -przeprowadzono remont  w szkole (malowanie scian, drzwi, okien, werandy) oraz częsciowo w budynku mieszkalnym. Uczniowie brali udział w Spartakiadzie i sukces odniósł uczeń Tadeusz Mikołajek zajmując I miejsce. 10 czerwca odbyła się wycieczka do Ojcowa i Krakowa. 22 czerwca 1961 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. 

1961/62 rok - w szkole uczy się 125 uczniów. Dnia 23 czerwca 1962 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Szkołę ukończyło 18 uczniów. 

1962/63 rok - w wyniku kolejnej reorganizacji utworzono klasę ósmą. 19 maja 1963 r. zorganizowano tu dużą imprezę środowiskową "Święto kwitnącej jabłoni". Założono Koło Łowieckie. Zorganizowano wycieczkę do Zakopanego. Dnia 29 czerwca 1963 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. Szkołę ukończyło 20 uczniów.

Wycieczka do Zakopanego

1963/64 rok - powstaje Związek Młodzieży Wiejskiej. Wieś Leszczyna zdodywa na konkursie czystości nagrodę pieniężną, którą przeznacza na rozbudowę szkoły.17 maja 1964 roku zorganizowano "Święto kwitnącej jabłoni".

Klasa VII występowała z programem artystycznym na zakończenie roku szkolnego. 26 VI 1964 r.

1964/65 rok -  powstaje Koło Przyjaciół Przyrody. W 1964 r. powstaje Komitet Budowy Domu Kultury. 16 czerwca 1965 roku zorganizowano wycieczkę do Krakowa i Wieliczki.

 

 

 

Zespół "Gosik - mosik"

26 czerwca 1965 r. odbywa się zakończenie roku szkolnego.

Pożegnanie klasy VII 1964/1965 r.

1965/66 rok - zakupiono parcelę pod Dom Kultury. Rok szkolny zakończono 24 czerwca 1966 r.

Akademia 1000 lecia Polski 1966 r.

  

Akademia 1000 lecia Polski - występ orkiestry z Leszczyny 1966 r.

1966/67 rok - naukę rozpoczyna kl.VIII. Trzeba było przebudować budynek szkolny. Zatrudniono też nową nauczycielkę - Marię Skoczek. To ona zostaje wybrana przewodniczącą miejscowego koła ZMW. 18 maja odbyła się wycieczka do Chorzowa. 18 czerwca pożegnano po raz pierwszy klasę VIII.

Występ klasy trzeciej na akademii 1 maja 1967 rok

7 maja Dzień Kwitnącej Jabłoni - taniec rzeszowski w wykonaniu młodzieży szkolnej klasy VII i VIII

1967/68 rok - 11 maja 1968 młodzież szkolna wystąpiła na powiatowym konkursie pieśni i tańca zdobywając II miejsce. 15 czerwca pożegnano klasę VIII, a 22 czerwca 1968 roku odbyło sie zakończenie roku szkolnego.
     

1968/69 rok - od września 1968 r. uczy tu nowa nauczycielka - Michalina Popiołek (jako 7 nauczyciel). 

   

Dekoracja szkoły 1 maj 1969 rok

1maj 1969 rok - występ z piłeczkami

1maj 1969 rok - taniec rzeszowski

Występ młodzieży szkolnej - 1 maj 1969 rok

1969/70 rok - w 1969 r. zatrudniono w szkole Zofię JaroszStanisława Brzegowego, którego jednak wkrótce przeniesiono do powiatu Oświęcim.

1970/71 rok - w 1970 r. zatrudniono Wiesławę Rabczuk ( w zastępstwie Marii Skowronek przebywającej na rocznym urlopie), a ze szkoły w Królówce przybyła Irena Chojecka (grono nauczycielskie liczy razem 8 nauczycieli).

 
1971/72 rok -  W 1971 r., po przepracowaniu 41 lat przeszedł na emeryturę Franciszek Ferenc. Nowym kierownikiem szkoły został Aleksander Waligóra. Razem z nim pracowali: jego żona Maria Waligóra, Maria Skowronek, Irena Chojecka, Bogumiła Surga, Maria - Barbara Skowronek (Skoczek), Zofia Jarosz i Bronisława Mikołajek. Liczba dzieci to 146. Nowy kierownik szkoły zakupuje do placówki dużo pomocy, w tym magnetofon i telewizor.

1972/73 rok - Kolejnym kierownikiem szkoły został w 1972 roku Jan Wrona.