Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

UKS

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY


Rok szkolny 2021/2022

W ramach działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego - p.Stanisław Tracz prowadzi treningi piłki ręcznej i piłki nożnej dla dwóch grup wiekowych: klasy IV-V i VI-VIII.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. We wtorki od 13:40 oraz w piątki od 13:40.