Panel dostępności

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego

 


  

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                

 

04.IX

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31. XII

 

Ferie zimowe

 

 

 12. II - 25.II

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

28. III - 02. IV

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

14 - 16. V

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

21.VI

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2023/2024

 

2 listopad 2023 r. 

 

 

2 styczeń 2024 r.

 

 

2 maj 2024 r.

 

 

13 maj 2024 r.  

Święto Patrona Szkoły

 

 

14 maj 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty - język polski

 

 

15 maj 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka

 

 

16 maj 2024 r. 

Egzamin ósmoklasisty - język angielski

 

 

31 maj 2024 r.

 

 


 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2023/2024

 

Zebranie z rodzicami

 

 

25. IX godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

20. XI godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie ocen śródrocznych)

 

 

31. I godz. 18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

10. V godz. 18:00