Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego

 


  

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                

 

01.IX

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31. XII

 

Ferie zimowe

 

 

17 - 30. I

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

14 - 19. IV

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

24 - 26. V

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

24.VI

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2021/2022

 

12 listopad 2021 r. 

 

 

7 styczeń 2022 r.

 

 

2 maj 2022 r.

 

 

18 maj 2022 r.  

 

 

24 maj 2022 r.

 

 

25 maj 2022 r.

 

 

26 maj 2022 r. 

 

 

17 czerwiec 2022 r.

 

 


 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2021

 

Zebranie z rodzicami

 

 

21. IX godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

18. XI godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie ocen śródrocznych)

 

 

14. I godz. 18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

15. III godz.16:30

 

Zebranie z rodzicami

 

 

17. V godz.18:00