Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Organizacja roku szkolnego

 

Organizacja roku szkolnego

 


  

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

                                

 

01.IX

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 - 31. XII

 

Ferie zimowe

 

 

 30. I - 12.II

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

6 - 11. IV

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 

23 - 25. V

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

23.VI

 


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2022/2023

 

31 październik 2022 r. 

 

 

2 styczeń 2023 r.

 

 

2 maj 2023 r.

 

 

18 maj 2023 r.  

 

 

23 maj 2023 r.

 

 

24 maj 2023 r.

 

 

25 maj 2023 r. 

 

 

9 czerwiec 2023 r.

 

 


 

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

w roku szkolnym 2022/2023

 

Zebranie z rodzicami

 

 

22. IX godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

17. XI godz.18:00

 

Zebranie z rodzicami (przekazanie ocen śródrocznych)

 

 

25. I godz. 17:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

30. III godz. 18:00

 

Zebranie z rodzicami

 

 

29. V godz.18:00