Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Informacje dla rodziców i uczniów

774
31-05-2020

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie,

   Pragnę przedstawić  kilka ważnych informacji związanych ze zbliżającą się klasyfikacją uczniów i pracą szkoły do zakończenia roku szkolnego:

- Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni 1.06, 12.06, oraz dni egzaminu ósmoklasisty tj. 16, 17, 18. 06 są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wówczas nie odbędą się zajęcia na terenie szkoły dla klas I-III ani konsultacje, nie będą również prowadzone lekcje online jak i również nie będą przesłane materiały do nauki.

- Materiały do nauki

Przypominam, że w związku z uruchomieniem zajęć i konsultacji na terenie szkoły, nauczyciele wysyłają materiały do kształcenia w dniu poprzedzającym zajęcia lub we właściwym dniu zgodnie z planem.

- Biblioteka szkolna

 Informuję, że biblioteka szkolna jest również dostępna dla uczniów w dniach:

Poniedziałek  7:00 – 12:00

Czwartek  7:00 – 12:00

Piątek  7:00 – 12:00.

Przed wejściem do biblioteki oraz po wyjściu uczeń zobowiązany jest umyć dłonie wodą i mydłem. W sali przeznaczonej na bibliotekę szkolną może przebywać wyłącznie 2 uczniów jednocześnie, przy zachowaniu dystansu 2m.

- Lekcje online

 W dalszym ciągu przeprowadzamy lekcje online według zmodyfikowanego harmonogramu do zakończenia roku szkolnego:

 

IV

V

VI

VII

VIII

poniedziałek

8:30 historia

9:30 j. polski

8:30 geografia

9:30 j.angielski

10:30 geografia

11:30 j.angielski

9:30 j. niemiecki

10:30 matematyka

11:30 geografia

-

wtorek

8:30 matematyka

9:30 j. polski

8:30 j. polski

9:30 matematyka

10:30 j. polski

11:30 matematyka

9:30 j. polski

10:30 matematyka 11:30 j.angielski

8:00 geografia

10:30 historia-     wos

środa

8:30 matematyka

9:30 j.angielski

8:30 biologia

9:30 historia

10:30 j.angielski

11:30 j. polski

9:30 biologia

10:30 chemia

 

-

czwartek

8:30 informatyka

9:30 j. polski

8:30 matematyka

9:30 informatyka

10:30 informatyka

11:30 biologia

10:00 informatyka

10:30 j. polski

10:00 chemia-biologia

11:00 informatyka

piątek

8:30 przyroda

9:30 j.angielski

8:30 j.angielski

9:30 j. polski

10:30 matematyka

11:30 historia

9:30 historia

10:30 j.angielski

11:30 fizyka

-

 

Prosimy, aby uczniowie systematycznie i aktywnie brali udział w zajęciach online.

- Przewidywane oceny roczne

Wystawianie przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów i zachowania trwa do 4 czerwca (włącznie). W edzienniku pojawi się ocena przewidywana w rubryce: Koniec Roku – (R) – na niebiesko. Przy najechaniu kursorem na ocenę pojawi się informacja, że jest to przewidywana ocena roczna. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z ocenami przewidywanymi. Pragnę zaznaczyć, że ocena roczna jest wynikiem całorocznej pracy ucznia. Nauczyciele wystawiając ocenę biorą pod uwagę osiągnięcia ucznia od września do czerwca.  W edzienniku znajdują się również oceny z I półrocza tak, aby uczeń i jego rodzice mieli pogląd na cały rok pracy.  W przypadku oceny zachowania  za okres nauki zdalnej brane jest pod uwagę w szczególności zaangażowanie ucznia, aktywność, systematyczność oraz jakość prac. Do 15 czerwca nauczyciele ustalą ostateczną ocenę roczną. W przypadku pytań dotyczących ocen i klasyfikacji z danego przedmiotu proszę o kontakt bezpośrednio z poszczególnymi nauczycielami poprzez wiadomość w edzienniku oraz spotkania konsultacyjne zgodnie z harmonogramem konsultacji.

- Zebrania z rodzicami

W pierwszym tygodniu czerwca odbędą się zebrania z rodzicami w formie telefonicznej lub wideokonferencji. Szczegóły dotyczące daty i formy zebrania zostaną przekazane rodzicom przez wychowawców klas.

- Zakończenie roku szkolnego

O formie i trybie zakończenia roku szkolnego zostaną Państwo poinformowani w późniejszym czasie. Nie otrzymaliśmy jeszcze żadnych wytycznych z Ministerstwa Edukacji.

- Konsultacje

Od 2 czerwca organizujemy konsultacje dla uczniów, które są dobrowolne.  Podczas konsultacji uczeń może poprawić ocenę lub otrzymać wyjaśnienie trudnego zagadnienia. Harmonogram konsultacji znajduje się już na stronie internetowej szkoły. Ważne, aby osoby chcące wziąć udział w konsultacjach przestrzegały następujących zasad:

a) na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe; wejście do szkoły oznacza potwierdzenie, że w ciągu ostatnich 14 dni uczeń nie miał kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID -19 lub osobą podejrzaną o zakażenie;

b) po wejściu do szkoły każdy uczeń zobowiązany jest umyć ręce wodą i mydłem i bezpośrednio kieruje się do sali przeznaczonej na konsultacje; po zakończonych konsultacjach uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły;

c) uczeń zachowuje odstęp 1,5 m;

d) ważne, aby uczeń przekazał nauczycielowi informację poprzez wysłaną wiadomość  (min. 1 dzień przed dniem planowanej konsultacji) w dzienniku elektronicznym o chęci skorzystania z konsultacji i tematyce spotkania.  Taka informacja umożliwi bezpieczne oraz efektywne wykorzystanie spotkania.

 

    Z wyrazami szacunku,

Dyrektor szkoły

Agnieszka Adamus

0.0
Ostatnia modyfikacja: poniedziaek 01 czerwiec 2020 05:46
Powiązane artykuły: Koncert uczniów Szkoły Muzycznej w Trzcianie 2022 Wniosek na kwotę 6250 zł na dofinansowanie wycieczki uczniów klas 1-3 ZAAKCEPTOWANY Wizyta uczniów PSP Leszczyna w chorwackiej szkole – ERASMUS+ Wizyta naszych uczniów w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Uczniowie naszej szkoły w etapach rejonowych - 2021 Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Klaudia Karnaś z wizytą w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej Uczniowie klasy 7 uczestnikami projektu Młodzieżowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Życzenia od Rady Rodziców z okazji DEN 2021 Warsztaty chemiczno-biologiczne na Politechnice Krakowskiej dla uczniów klasy 5 i 6 ZMIANA GODZIN DOWOZU UCZNIÓW Z WICHRAZU I II STRONY LESZCZYNY OD 4 PAŹDZIERNIKA 2021