Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Konsultacje dla uczniów

 

Harmonogram konsultacji

 


 

W tym roku szkolnym od dnia 1 października 2021 r. organizowane będą konsultacje dla uczniów od godz. 7:15 do 7:50.

Udział w konsultacjach nie jest obowiązkowy. Uczeń może wziąć udział w konsultacjach w dowolnym momencie ich trwania. Podczas tych zajęć uczniowie mogą skorzystać z pomocy nauczyciela w celu wytłumaczenia trudnego zakresu materiału, nadrobienia zaległości, poprawy oceny, przygotowania się do konkursów i olimpiad, poszerzenia swojej wiedzy.

 

Nauczyciel

Dzień

Nr Sali

A. Adamus

poniedziałek

26

J. Babral

wtorek

29

B. Burkowicz

piątek

38

A. Dziedzic

wtorek

25

H. Kowalczyk

środa (11:50)

29

A. Krawczyk

czwartek

26

P. Krawczyk

piątek

23

G. Mech

środa

25

Agnieszka Mucha

czwartek

26

Alicja Mucha

poniedziałek

38

I. Stabrawa

środa

34

M. Smoleń-Drabik

wtorek

23

 

  B. Stalmach                                                                 poniedziałek                                                                 29