Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty