Panel dostępności

Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Plac pod szkołą - zakończenie prac

110
6-07-2023

Z radością informujemy, że zostały zakończone prace na placu za boiskiem szkoły. Nawierzchnia jest wyrównana i  wyasfaltowana.

Koszt całego zadania wyniósł: 37 970 zł w tym 16 930 zł z budżetu gminy, środki do dyspozycji sołectwa Leszczyna przeznaczone w 2022 r. 14 800 zł, a w kolejnym roku 2023 Rada Sołecka przekazała dodatkowo 6240 zł. Należy nadmienić, że wykonanie placu byłoby znacznie kosztowniejsze gdyby nie wielkie zaangażowanie mieszkańców w wykonanie wielogodzinnych prac w czynie społecznym.

Przygotowanie terenu pod aktualnie istniejący plac rozpoczęło się około 7 lat wstecz. Zostało we własnym zakresie zorganizowane i nawiezione około 500 m3 różnego rodzaju materiału. Prace związane z utwardzaniem (zagęszczaniem) materiału – walec z wibracją zawdzięczamy panom Emilowi i Tomaszowi Mikołajkom. Przygotowane podłoże znów we własnym zakresie zostało zorganizowane i nawiezione zostało 6 samochodów destruktu. W dniach 13-15 czerwca br. firma położyła nawierzchnie asfaltową.

W 2022 r. zostały ze środków własnych prywatnych zakupione 20 bariery drogowe za kwotę 5 000 zł., które w sobotę 17.06.2023 r. w czynie społecznym zostały zainstalowane (18 szt.) (wiercenie, osadzenie w betonie i obsypanie destruktem). 

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich zaangażowanych w realizację tego działania:

- Panu Wójtowi Cezaremu Stawarz za przekazane środki w z budżetu gminy,

- Sołtysowi Wsi Leszczyna Panu Andrzejowi Zgłobickiemu oraz Radzie Sołeckiej za przychylność poparcia tej inicjatywy oraz ogromne wparcie finansowe,

- Panu Stanisławowi Tracz (Leszczyna 122) za bardzo duży udział w pracach „ziemnych” (przygotowanie podłoża placu),

- Panu Robertowi Tracz - zakup barier drogowych, destrukt i inne,

- mieszkańcom wsi Leszczyna, którzy poświęcili wiele trudu, czasu i zaangażowania, aby w czynie społecznym wykonać prace na przestrzeni tych kilku lat.

Dzięki dobrej współpracy udało siękolejny raz ulepszyć infrastrukturę szkoły.

0.0
Ostatnia modyfikacja: czwartek 06 lipiec 2023 12:20
Powiązane artykuły: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 Zakończenie projektu "Już pływam" Nowoczesna pracownia przyrodnicza PRACE PLASTYCZNE KLASY „0" Zestaw regeneracyjno - relaksujący dla "Zapracowanych Nauczycieli" - 2022 Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 Uroczyste zakończenie projektu „Our natural heritage, food and folklore Nowa nawierzchnia na przyszkolnym placu zabaw Godziny pracy 31.XII Organizacja pracy szkoły od 20.XII do 9.I