Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Realizacja programu „Aktywna Tablica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022

52
7-11-2022

Realizacja programu „Aktywna Tablica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022” w ramach uzyskanego dofinansowania 43.750 zł z programu rządowego

Dzięki akceptacji wniosku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości  43.750 zł, w tym 80% to dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a 20% to wkład własny z budżetu gminy, za co serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Cezaremu Stawarzowi. Radość jest tym większa, iż jesteśmy jedną ze 178 szkół w całym województwie małopolskim, której wniosek został zakwalifikowany w ramach programu "Aktywna Tablica SPE 2022". 

Przyznana kwota umożliwiła nam zakup pomocy dydaktycznych, multimedialnych, tablicy interaktywnej i różnorodnych narzędzi interaktywnych do pracy z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnym. Mieliśmy przyjemność zaprezentować zakupiony sprzęt i jego wykorzystanie Panu Wójtowi Cezaremu Stawarzowi. Prezentację tego nowoczesnego wyposażenia przedstawiła koordynatorka projektu Pani Sabina Statek. Dzięki przyznanej dotacji i wyposażeniu szkoły w profesjonalne pomoce, możemy rozbudzić wyobraźnię dziecka i dłużej utrzymać jego uwagę na omawianym zagadnieniu. Dzięki temu  zajęcia specjalistyczne i lekcje stają się ciekawsze a wykorzystywanie programów, gier edukacyjnych i ćwiczeń interaktywnych sprawia, że uczniowie są bardziej zaangażowani, a co za tym idzie łatwiej przyswajają wiedzę.  

W ramach udzielonego wsparcia finansowego zakupione zostały:

- Zestaw składający się z robota Photon, dwóch mat edukacyjnych oraz 50 ćwiczeń do zajęć terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.  

Dzięki stale rozwijanej i aktualizowanej bazie scenariuszy (dostępnej online) robot może zostać wykorzystany również do nauki matematyki, geografii, fizyki czy nawet języków obcych.

 -  Monitor interaktywny insGraf DIGITAL,  Laptop DELL, Tablet Terra Pad,  które będą wykorzystane przede wszystkim do pracy z programami edukacyjnymi wspierającymi rozwój uczniów. 

- Pakiet 21 programów multimedialnych - PROFESJONALNY GABINET EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY (zarejestrowane jako wyroby medyczne).

 W skład pakietu PROFESJONALNY GABINET EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY  wchodzą min. programy: mTalent Potrafię. Obszar matematyczny, mTalent Trudności w pisaniu - specjalistyczne produkty przeznaczone do diagnozy, profilaktyki i terapii dysgrafii oraz nauki pisania i rozwijania motoryki małej, mTalent Ortografia - seria programów kształcących świadomość ortograficzną i nawyki poprawnej pisowni,  mTalent Koncentracja i pamięć - zestaw interaktywnych ćwiczeń stymulujących funkcje poznawcze, a także usprawniających spostrzeganie, pamięć i koncentrację uwagi, mTalent Zajęcia logopedyczne – Pakiet Ekspert (cz. 1 i cz. 2) - seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej, mTalent Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych - zestaw interaktywnych ćwiczeń przeznaczonych dla młodzieży i dorosłych wspomagających terapię pozanormatywnej realizacji wybranych głosek, a także ćwiczenia z zakresu prozodii i dykcji.

0.0
Ostatnia modyfikacja: poniedziaek 07 listopad 2022 18:35
Powiązane artykuły: Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki 2022 Udział w zawodach powiatowych w ping - ponga 2022 Zabawa Andrzejkowa 2022 Dzień Życzliwości 2022 Olimpiada Mitologiczna 2022 Małopolski Program Stypendialny 2022/2023 Wycieczka do Zagrody na Jędrzejkówce w Laskowej 2022 Udział w zawodach powiatowych 2022 Niezwykła lekcja historii 2022 IV MIEJSCE NA ZAWODACH POWIATOWYCH 2022