Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Spotkanie z przedstawicielami policji

55
15-11-2022

 

   ,,Bezpieczeństwo uczniów, poszanowanie mienia szkolnego oraz niepożądane zachowania wobec rówieśników w szkole, Internecie i konsekwencje prawne” to temat spotkania, które miało miejsce 15 listopada br. w naszej szkole. Spotkanie prowadzili policjanci z Posterunku Policji w Trzcianie. 

 

   Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym, poszanowaniu mienia szkolnego oraz przedstawienie niewłaściwych postaw wobec kolegów w kontakcie bezpośrednim oraz w Internecie i konsekwencjach prawnych nieodpowiedniego postępowania. 

   Uczniowie dowiedzieli się czym są przemoc i agresja oraz jak mają postępować gdy jesteśmy ich świadkami. Policjant przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Ostrzegł także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego.  
   Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu. Policjanci podkreślili, że nie można: 

  • - stosować przemocy werbalnej (wyzywać wulgarnie, poniżać, ośmieszać, straszyć, szantażować); 

  • - rejestrować filmów i zdjęć wbrew woli dziecka; 

  • - publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji; 

  • - tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę. 

   Wielokrotnie w trakcie spotkania policjanci zwrócili uwagę na bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza nią, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty jakie możemy spotkać w Internecie, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, oraz zapoznali z procedurami reagowania wobec sprawcy przemocy. Dzieci podczas spotkania dowiedziały się z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się podczas korzystania z Internetu. Policjanci poinformowali również o kategoriach zagrożeń: 

  • - kontakt z niebezpiecznymi treściami; 

  • - kontakt z niebezpiecznymi osobami; 

  • - z przemocą rówieśniczą (cyberprzemoc); 

  • - uzależnienie od Internetu. 

   Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji, Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym. 

   Mamy nadzieję, że pogadanka w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Policjantom dziękujemy za przeprowadzenie pogadanki. 

  

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: roda 16 listopad 2022 18:43
Powiązane artykuły: Spotkanie z podróżnikiem - Namibia Wirtualne spotkanie na Słowacji - Dzień Czwarty. TALENT SHOW Wirtualne spotkanie na Słowacji - Dzień Trzeci Wirtualne spotkanie - dzień drugi SPOTKANIE GRUPY CHEERLEADERS "SHOCK DANCE" - 2021 Spotkanie z przedstawicielem firmy "Traszkan" Spotkanie grupy cheerleaders "Shock Dance" Noworoczne spotkanie dla seniorów 2020 Spotkanie z przedstawicielami Policji 2020 II Spotkanie z panią psycholog