Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W LESZCZYNIE