Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych – zasady przyjmowania dzieci do OP i I-III

735
18-05-2020

 

Wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych – zasady przyjmowania dzieci do OP i I-III

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością wznowienia zajęć dla dzieci oddziału przedszkolnego oraz klas I-III oraz po przeanalizowaniu wytycznych GIS, MZ i MEN oraz Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawiam zasady przyjmowania dzieci oraz Procedurę bezpieczeństwa.

 

1. Do 7 czerwca istnieje możliwość realizacji zajęć w formie kształcenia na odległość.

2. Od dnia 18 maja jest możliwość organizacji na terenie szkoły zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i udziału w nich uczniów (po otrzymaniu zgody rodziców).

3. Od dnia 25 maja jest możliwość objęcia dzieci oddziału przedszkolnego i dzieci klas I-III zajęciami opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznymi oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII z wszystkich przedmiotów.

4. Od dnia 1 czerwca możliwość udziału wszystkich uczniów (klasy IV-VIII) w konsultacjach z wszystkich przedmiotów oraz biblioteki szkolnej.

5. Liczebność grup:

a) Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób, za zgodą Organu Prowadzącego do 14 osób z zastrzeżeniem, że w sali powierzchnia dla ucznia wynosi 4m2, a w przypadku klas SP odległość pomiędzy stolikami powinna wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka).

b) W związku z powyższymi obostrzeniami nie każda sala będzie spełniać możliwość przyjęcia maksymalnej liczby osób. Konsekwencją wytycznych jest również fakt, że nie ma możliwości przyjęcia wszystkich dzieci oddziału przedszkolnego oraz klas I-III ze względów na ograniczenia organizacyjne (kadra nauczycielska, obowiązek realizacji konsultacji wymaga zabezpieczenia kilku sal lekcyjnych, standardowo również będą wykorzystywane sale: gimnastyczna, biblioteka, jadalnia; obowiązkowo również należy wydzielić jedno pomieszczenie na odizolowanie osoby chorej lub przejawiającej niepokojące objawy choroby). 

c) Przypisanie sal i liczebność poszczególnych grup będzie dostosowana do możliwości organizacyjnej szkoły i zapotrzebowania rodziców.

6. Kryteria przyjmowania dzieci do grup na czas trwania stanu epidemicznego są następujące:

a) Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału przedszkolnego mają dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (obydwoje rodzice pracują zawodowo). 

b) Przyjęcie do oddziału przedszkolnego dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu (obydwoje rodzice pracują zawodowo).

c) W miarę wolnych miejsc mogą być przyjmowane pozostałe dzieci.

7. Rodzice, których dzieci mają być objęte zajęciami już od 25 maja, proszeni są o wypełnienie właściwego oświadczenia i złożenie go w sekretariacie lub przesłanie skanu pod adres: sekretariat@pspleszczyna.pl do środy 20 maja 2020 r., do godz. 12:00. Druki można również pobrać z sekretariatu szkoły.

8. Rodzice zostaną poinformowani do piątku 22 maja o ostatecznych ustaleniach tj.  opiekunowie, grupa, plan zajęć, numer sali, godzina oraz warunki przyjścia i wyjścia ze szkoły.

9. Rodzice, których dzieci mają być objęte opieką w dalszym terminie (po 25 maja), proszeni są o wypełnienie oświadczenia i złożenie go w sekretariacie lub przesłanie skanu pod adres: sekretariat@pspleszczyna.pl na min. 2 dni przez deklarowanym  rozpoczęciem zajęć. Druki można również pobrać z sekretariatu szkoły.

10. Informuję, że sale będą przygotowane i zajęcia będą prowadzone zgodnie z wytycznymi GIS, MZ   i MEN.

 

Z poważaniem,

Dyrektor szkoły

Agnieszka Adamus

Załączniki: 

Procedura bezpieczeństwa COVID19

Oświadczenie rodziców OP

Oświadczenie rodziców I-III

 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: -/-
Powiązane artykuły: Zajęcia na Politechnice Krakowskiej - 16.10.21 Zajęcia na Politechnice Krakowskiej - 09.10.21 Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów oraz nauczycieli Zapisy uczniów klas I-III do udziału w projekcie "Już pływam" III miejsce na Powiatowych Igrzyskach Dzieci w piłce nożnej chłopców - 2021 Oferta wakacyjna dla dzieci z Gminy Trzciana - 2021 Zajęcia biblioteczne - Zabawy z baśniami Kolejne zajęcia na Politechnice Krakowskiej za nami. Zajęcia przedszkolaków z interaktywną matą Nauka stacjonarna klas I-III od 18 stycznia