Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Małopolski Program Stypendialny 2022/2023

130
10-11-2022

 

W dniu 28 października br. rozpoczęła się pierwsza edycja nowego projektu pn. Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

 

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. „Regionalny Program Stypendialny”, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2022/2023. Projekt jest kontynuacją dotychczas realizowanych działań w Regionalnym Programie Stypendialnym wspófinansowanym ze środków UE, którego łącznie odbyło się sześć edycji i dzięki któremu wypłacono blisko 8200 stypendiów na kwotę ponad 50,6 mln zł

 

Ze wsparcia jakie daje Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół podstawowych lub liceów ogólnokształcących.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2022/2023 (od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.) dla uczniów:

·klas 5-8 szkoły podstawowej, w kwocie: 500,00 zł brutto miesięcznie,

·liceów ogólnokształcących, w  kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie,

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 6.000,00 zł brutto, 7.200,00 zł brutto.

 

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego wspófinansowanego ze środków UE można składać od dnia 28 października do dnia 26 listopada 2022 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS 2022/2023.

2)     Osobiście w:

·       Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – Dziennik Podawczy, parter, budynek „B”,

·       Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52, p. 206 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,

·      Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I p. 123,

3)    a także we wszystkich innych lokalizacjach UMWM oraz jego Agend Zamiejscowych tj. Miechowie, Oświęcimiu, Zakopanem.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolski-program-stypendialny-w-ramach-rpo-wm-20222023 

 

0.0
Ostatnia modyfikacja: czwartek 10 listopad 2022 22:33
Powiązane artykuły: Realizacja programu „Aktywna Tablica Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 Biblioteka w nowym roku szkolnym 2022/2023 Rozpoczęcie roku szk 2022/2023 oraz informacje dotyczące opieki świetlicowej, posiłków oraz autobusu Dofinansowanie w kwocie 43.750 zł z Rządowego Programu "Aktywna Tablica SPE 2022" Dofinansowanie w wysokości 10.000 zł dla naszej szkoły w ramach Rządowego Programu Klub 2022 VI miejsce Filipa Kruczyńskiego w województwie małopolskim w konkursie "Improve Your English Zapisy na opiekę świetlicową na rok szkolny 2022/2023 Rekrutacja do Szkoły Muzycznej na rok szkolny 2022/2023 PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY 2022-2023