Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
tel:/fax: 14 613 60 36

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym